Ogłoszenia Duszpasterskie – III Ndz. Wielkanocna, 18.04.2021r.

 

            Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa:

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi nie będzie łaknął , a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Niedziela Biblijna jest też Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego.

            Wychodząc dziś z kościoła wylosujmy karteczkę z fragmentem Pisma św. W tym roku z ewangelii św. Marka i Księgi Mądrości. Po powrocie do domu odczytajmy go z naszej rodzinnej lub osobistej Biblii. Niech nam posłuży do medytacji, modlitwy, rachunku sumienia.

            23 czerwca o g. 18.00  odbędzie się w naszej parafii bierzmowanie dla uczniów z VIII klas. Osoby dorosłe, które wcześniej z różnych przyczyn nie przystąpiły do bierzmowania a pragną go przyjąć proszone są o kontakt z ks. Rafałem.

            Dziś nowy numer Głosu Parafialnego /o modlitwie Regina Caeli, ludobójstwie Ormian, dzieje naszej parafii, 20 sposobów czytania Pisma św., intencje/.

            Dziękujemy wiernym z ul. Grunwaldzka 204 za sprzątanie kościoła i złożona ofiarę 420 zł. Msza św. w ich intencji będzie 5 maja o g. 18.00. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła parafian z ul. Grunwaldzka bl. 210.