Dziś I Niedziela Wielkiego Postu

Sposób, jak owocnie przeżyć Wielki Post podał nam Pan Jezus w Środę Popielcową: post, modlitwa i jałmużna.

Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy poprzez udział w Drodze Krzyżowej w każdy piątek (16.30. 17.15.), w nabożeństwie Gorzkich Żali w niedzielę o g. 16.15.

Jałmużnę wyrazimy poprzez złożenie ofiary na dożywianie dzieci lub dar żywnościowy dla ubogich złożony do wystawionego kosza.

19 marca będzie gościł w naszej parafii Ks. biskup Piotr Skucha w ramach wizytacji kanonicznej. Będzie obecny na Mszy św. o g. 10.00 – zapraszamy młodzież o g. 11.30 – zapraszamy wszystkie dzieci o g. 12.45 – udzieli sakramentu bierzmowania.

Składamy podziękowanie wszystkim wiernym, którzy materialnie wspierają potrzeby naszej parafii składając ofiary na Fundusz Remontowy. Mieszkańcy domów prywatnych składają datki w kopertach w III niedzielę miesiąca, mieszkańcy bloków – na ręce przedstawicieli Duszpasterskiej Rady Parafialnej, niektórzy wpłacają na konto parafialne. Każda złożona ofiara, każdy wydatek jest księgowany przez Radę Parafialną. W tej chwili na koncie Funduszu jest ponad 30 tysięcy zł.

Pierwszą pracą którą chcemy wykonać jest ułożenie chodnika i placyku przed grotą Matki Bożej. Zapraszamy w poniedziałek od g. 8.00 panów i rozpoczniemy te prace.

W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła parafian z ul. Bursztynowej 5.