(Opiekun duchowny: Ks. Kanonik Władysław Strojek
Osoba świecka odpowiedzialna za Koło: Jan Jamrozik)

8 grudnia 1991 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, miało miejsce w Toruniu otwarcie i rozpoczęcie posługi Radia Maryja. Patronką Radia jest Matka Boża w znaku fatimskim. Wobec tak wielkiego dzieła jakim jest Radio Maryja nie można zachowywać się obojętnie. Radio bardzo pozytywnie wpływa na życie duszpasterskie, religijne, moralne i ascetyczne znacznej części naszego społeczeństwa. Należy Mu się nasza uwaga, refleksja i pomoc. Dla modlitewnego i materialnego wsparcia tego dzieła w całej Polsce i poza jej granicami powstały Terenowe Biura Radia Maryja i Koła Przyjaciół. Radio Maryja jest wyjątkowe też i z tego powodu, że powstało bez kapitału założycielskiego. Pracuje tylko dzięki ofiarności wierzących słuchaczy, którzy pragną mieć całkowicie niezależne katolickie radio.

Dla wsparcia tego wspaniałego dzieła także w naszej parafii powstało w lipcu 1996 roku Koło Przyjaciół Radia Maryja. Członkami Koła są osoby, które dając świadectwo prawdzie – służą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Są zobowiązani do życia zgodnego z Ewangelią i do wspierania Radia Maryja i wszystkich Dzieł przy nim powstałych.

Powinni troszczyć się o ich rozwój. Radio Maryja stworzyło potężną grupę modlitewną.. Należący do tej grupy mają poczucie przynależności do prężnej wspólnoty. Czują się rodziną i pozdrawiają się jak należący do jednej miłującej się rodziny.

Rodzina Radia Maryja aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła i naszej Ojczyzny. W naszej parafii spotykamy się wspólnie z Żywym Różańcem w pierwszą sobotę każdego miesiąca na modlitwie różańcowej i Mszy św., aby wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi wszystkich grzeszników. W parafii bardzo dużo osób słucha Radia Maryja i ogląda Telewizję TRWAM. Zapraszamy wszystkich w pierwszą sobotę każdego miesiąca na Różaniec o godz. 17.15. W większym gronie wyprosimy więcej łask za pośrednictwem Niepokalanego Serca Matki Bożej dla naszych rodzin i parafii.

Częstotliwości, na których  można słuchać Radia Maryja: 88,4 Mhz i 103,7 Mhz

Strona internetowa radia Maryja